Inglise Vene

Napier TEST. Diaboolide õlitamine

Galerii, 3 pilti 1 MB

A.          Eesmärk oli uurida, kuidas mõjub diaboolide õlitamine märgi tabamistihedusele. Seda teemat ajendas ülesse võtma H&N uusim toodang, Rabbit Magnum II, jahipidamiseks mõeldud kaliibris 4.5 mm kaaluga 1,02 grammi õhupüssi mürsud, mis on valmistaja poolt õlitatud suhteliselt viskoosse õliga. Vanemad laskurid on diaboolide õlitamist kasutanud juba kaua. Õlitamiseks on kasutatud vastavalt iga laskuri isiklikule fantaasiale erinevaid määrdeaineid. Näiteks kasutati auto käigukastiõli, amortisaatoriõli, mitmeotstarbelist õli WD-40, õmblusmasinaõli jne.

2006 aasta alguses tõi Briti firma Napier turule toote nimega Power Pellet Lube. See pidi olema erilise koostisega spetsiaalõli, mis suurendavat laskmisel oluliselt tabamistäpsust, vähendavat hõõrdejõudu rauas, kaitsvat seda korrodeerumise vastu ja aitavat rauda ka paremini puhastada. Laskurite Napieri usuga on aga samuti nagu iga teise usuga. Ühed usuvad ja teised jälle mitte. Need, kes usuvad, õigustavad oma usku mitmete väidetega: hõõrdumise vähendamine tõstab suudmekiirust, suurem kiirus võimaldab lamedamat trajektoor, mis annab parema tabamistiheduse jne. Uskumatud kummutavad kõik selle ühe väitega: kasutage kergemaid diaboole ja te saate täpselt samad tulemused. Mõlemal poolel on tegelikult õigus, kuid omalt poolt lisaksin mõne momendi veel. Kergema diabooli stabiilsus on tuulise ilmaga tegelikult probleemne, seepärast oleks tuulise ilmaga õigem kasutada õlitatud raskemaid diaboole. Õige on ka see, et õli kaitseb rauda korrosiooni eest. Kuid mitte iga õli pole sobiv. Vale viskoossusega õli pigem vähendab kui suurendab suudmekiirust.

Tänaseks on Napier oma suured lubadused vaikselt tagasi võtnud. Kuid, kas te olete tähele pannud, et kui otsitakse halva lasu põhjust, et kes või mis selles süüdi on. Enamjaolt on tegemist kehva püssiga või siis sihikuga. Vahel on süüdi ka laskemoon, aga väga harva on süüdlaseks laskur ise. Reaalsuses on tabamistihedus kombinatsioon laskurist, püssist, sihikust, laskemoonast, jne. Vaheta sellest kombinatsioonist üks komponent välja ja tulemus muutub. Jätsin eespool meelega keskkonna mõju nimetamata, sest kavatsesin ise õlitatud diaboole testida lasketiirus, kus keskkonna mõju on suhteliselt väike ja muutused peaaegu olematud.

B.          Testimine. Valisin õli toime testimiseks meelega suhteliselt eksklusiivse paketi. Daystate MK4 on elektroonilise rõhu kompensaatori ja digitaalse rõhuanduriga. Diabooli tabamiskoha (POI) liikumine rõhu kõikumise tõttu peaks sellega olema suures osas välistatud. Päästik on samuti elektrooniline, mis peaks välistama nn äratõmbamised päästmisel. Diabooli võimaliku vigastamise magasinist laadimisel välistasin üksiklasu adapteri paigaldamisega magasini asemele. Elektrooniline võimsusregulaator oli suurima kiiruse saavutamiseks seatud kõige suuremale võimsusele.

Optika oli püssil MTC Viper 8-32x60 IR SCB. Lastes 32-kordse suurendusega, on grupi kujunemise jälgimine palju lihtsam ehkki sihtimine sellise suurendusega nõuab suuremat jõukulu. 1/8“ reguleerimistäpsusega tornid võimaldavad POI peent järelhäälestamist. Optika nulli toomine 50 meetrilt 25 meetrile vajas 6 lasku ja uue nulli kontrollimine vajas veel 4 lasku. Hiljem testlehte vaadates tundus siiski, et püss oleks ka uue temperatuuriga kohanemiseks veidi enam aega vajanud. Gruppide tsentrid vajusid testi käigus sihtimistsentrist ca 4 mm alla poole. Kuna panustasin ilma õlita ja õliga diaboolide tabamisgruppide visuaalsete kujude võrdlemisele ja nende asendi muutuse uurimisele, siis ei olnud oluline, kas grupid on ideaalsel kohal või mitte.

Erinevalt Daystate soovitusest, kasutada testis raskeid Bisley Magnum diaboole, valisin testiks JSB Exact 4.52 ja seda väga lihtsal põhjusel. Ma ei osanud soovitatud diaboole piisavalt kiiresti kuskilt hankida. Võimalust sisetingimustes analoogseid ja sama raskeid JSB Exact Heavy diaboole ei pidanud ma päris õigeks. Enne testi valmistasin õlitatud kuulid vanamoelisel viisil ette. Võtsin paksu tualettpaberit ja panin paberi mitmekordseks murtuna taldriku peale. Tilgutasin 4 tilka Napieri paberil ühele joonele. Panin õlise koha peale 10 diabooli korraga ja rullisin nad näpu all ühtlaselt õliseks. Õlitatud diaboolid panin eraldi tühja, puhtasse ja tihedalt suletavasse karpi. Täitsin MK4 silindri 230 baarini ja läksin lasketiiru testi laskma.

Lasketiirus istusin treeneri laua taha ja ehitasin püssi eeslae alla istumiskotist toe. Nullisin optika uuesti 10 lasuga kahe 3“ märgi peal ja alustasin testi. Planeerisin 8 märgiga märklehel lasta vasaku tulba ilma õlita diaboolidega ja kõrvale võrdluseks parempoolse tulba Napieriga õlitatud diaboolidega. Napieri lubadusi uskudes ootasin, et grupid õlitatud diaboolide on veidi tihedamad ja veidi kõrgemal kui ilma õlita diaboolide grupid. Väga lõbusalt seda testimine seekord läbi viia ei õnnestunud. Peale paari esimest pauku nõudis üks treeningule hilineja „tuli seis“ ja läks oma märke ülesse panema. See tähendas, et püss tuli toelt maha võtta ja kaitseriivi panna. Peale kümmekonda järgmist pauku tuli järgmine hädaline, näita kuidas tema uue püssi vinnastamine käib. Jälle testpüss toelt maha ja kaitseriivi. Noh, nüüd sai siis halbade laskude süüdlased minu puhul ka kohe ära näidatud. Parempoolse tulba laskmine õlitatud diaboolidega õnnestus toime panna ilma, et keegi rohkem seganud oleks. Kuna õlitatud diaboole oli veel järgi, siis otsustasin lasta ka FT asendis istudes. Optika nullimise lehel oli veel 4 tervet 3“ tollist märki ja need ma käsile võtsingi . Kolmest esimesest lasust tekkis parema tulba ülemises märgis ainult üks auk ja kuna ma selliseks tulemuseks valmis ei olnud , siis kippusin selgelt nähtavate täiendavate aukude puudumise tõttu juba möödalasku kahtlustama. Tegelikult sündis üksikult laadides sellel märgil selle testi parim tulemus . Viimase, vasaku tulba alumise märgi, otsustasin lasta laadimisega magasinist. SCB sihikut mõõtevõimet arvestades katsetasin grupi tsentri õigele kohale toomiseks ülesihtimist. Grupp tuli õigele kohale ja väga tihe. Magasini kasutamine tabamistihedust ei vähendanud.

 1. Testseadmed:
  1. Daystate MK4 ST Walnut 4.5 mm, võimsus 24 J, 10-lasuline magasin, kaal 3,44 kg.
  2. optika MTC Viper 8-32x60 SCB IR
 2. Tingimused:
  1. kaugus 25 m
  2. õhutemperatuur 12,2°C
  3. õhuniiskus 46 %
  4. rõhk silindris enne testi 230 bar
  5. suudmeenergia 24,4 J
  6. 5 lasku märgi pihta
 3. Testitavad diaboolid: ( täiendavalt kaalumata ja sorteerimata )
  1. JSB Exact
   • kaliiber 4,52
   • kaal 0,547 grammi
   • karbi s/n 3005808
   • ilma õlita
  2. JSB Exact
   • kaliiber 4,52
   • kaal 0,547 grammi
   • karbist s/n 3005808
   • Napier õliga õlitatud

C.          Tulemused, CTC mm:

Diabool 1. seeria 2. seeria 3. seeria 4. seeria Summa
1. Ilma õlita, toelt JSB Exact 4.52 10 9 9 14 41
2. Napier, toelt JSB Exact 4.52 9 8 9 8 34
3. Napier, FT asend JSB Exact 4.52 6 8 10 6 30

Hiljem mõõtsin Combro cb-625 abil väljas ka suudmekiirused:

 • Õlitatud diaboolidega oli 10 lasu suudmekiirus vahemikku 284,9 kuni 288,3 m/s andes keskmiseks veaks +/- 0,6%.
 • Õlitamata diaboolidega jäi 10 lasu suudmekiirus vahemikku 284,3 kuni 289,1 m/s andes keskmiseks veaks +/- 0,8%.

D.          Kommentaarid

 1. Grupi tihedus
 2. Vahetevahel juhtuvad seletamatud tabamispunkti kõrvalekaldumised. Nii juhtus vasakut tulpa õlitamata kuulidega lastes ka minul. Paremas tulbas õlitatud diaboolidega lastes oli samuti hälbeid, kuid need olid väiksemad. Kas tegemist oli õli mõjuga või laskuri ülesandele kohanemisega, seda on raske öelda? Isiklik arusaamine on, et õli õige veidi suurendab protsessi sujuvust ja püss on veidi andestavam.

 3. Grupi asukoht
 4. Kui võrrelda vasaku ja parema tulba gruppide asukohti, siis ei saa kinnitada suudmekiiruse kasvu olemasolu, sest õlitatud diaboolidega laskmisel olid 2 grupi tsentrid selgelt madalamal. Kuna optiliste kiirusmõõtjate kasutamine kunstliku valgusega sisetiirus on praktiliselt võimatu, siis suudmekiiruse võrdlemine oligi võimalik ainult POI asendi muutuse järgi. Isiklik arusaamine on, et see õli ei toonud kaasa kiiruse kasvu, mis oleks suurem olnud rõhu kõikumisel tekkivast suudmekiiruse muutusest ca 1-2%.

 5. Laadimine magasinist
 6. Daystate magasin on toodetavatest magasinidest üks keerulisemaid üldse. Indekseerimise mehhanism on magasini sees. Põhimõtteliselt on magasinist laadimisel diabooli pinna vigastamine tema rauda lükkamisel võimalik ainult magasini geomeetria vea puhul. Samuti on vigastamine võimalik kiirel laadimisel kui diabooli surutakse rauda enne indekseerimise täielikku lõppu. Arvan, et õli parandab diabooli tervelt rauda laadimise võimalusi kuid halvendab laadimissüsteemi tolmuga kergema saastumise tõttu süsteemi tööd.

 7. Hõõrdumise vähenemine rauas
 8. Hõõrdumine rauas sõltub mitmetest asjaoludest. Näiteks raua seisundist, diabooli kaliibrist ja materjalist ning on selge, et õlitatud diabooli puhul on hõõrdejõud veidi väiksem. Võin seda testi kogemusest kinnitada. Esimene asi, mida ma esimese õlitatud diabooli lasu puhul tähele panin, oli erinev suudmemüra. See oli vaiksem. MK4 elektrooniline rõhuandur üritab alati igale lasule tagada stabiilse rõhu ja lisaks on olemas ka rõhu alampiiri elektrooniline hoiatus. Hoiatuseni jõudmata olin ma saanud ühest laadimisest 10 lasku rohkem lasta kui tavaliselt. Seega vähemalt MK4-ga laskmisel diaboolide õlitamisel õhu kulu väheneb. See on vastuolus punkti 2 väidetega, aga usun, et võti ongi püssi elektroonilises rõhuregulaatoris.

 9. Kaitse korrosiooni vastu
 10. Vanemad laskurid ütlevad, et relv peab olema õlitatud aga kuiv. See tähendab seda, et puhastatud relval on nii õhuke õli kiht, et see endaga tolmu praktiliselt ei seo. Olen kindel, et Napieri õli selle ülesande rauas ka täidab. Samas olen veendunud, et Ballistoli ja viltkuule iga 500 lasu tagant rauast läbilastes, saavutatakse sama või parem tulemus. Õlitatud diaboolidest õliste näppudega püssi katsuda ei ole meeldiv.

E.          Kokkuvõte

Mina ei ole, ega ka ei pöördunud Napieri usku. Daystate puhul ei saa me diaboolide õlitamise sellisest edust rääkida, mille puhul näiteks mina täiendavaid kulutusi meelsasti teeks. Ei ole aga välistatud, et mõne teise valmistaja püssi puhul on Napieri mõju palju tugevam. Testige oma püsse ja andke ka meile oma tulemustest teada.

Teh

Tallinn, 22.02.09


© Tallinna Field Target 2007-2017 Tallinn